Niepodległa. Polska - stulecie odzyskania niepodległości
 

Święta Zmartwychwstania Pańskiego kierują nasze myśli ku Bogu, który przez śmierć na krzyżu okazuje nam swoją ogromną miłość.

Z całego serca życzymy, aby radość płynąca z wiary w Zmartwychwstałego Pana, przenikała każdy Wasz dzień i była dla Was źródłem pokoju, ufności, miłości i szczęścia. Życzymy też pogodnych, pełnych radości spotkań w gronie rodzinnym.

Mieszkanki, Siostry Albertynki i Personel
Domu Pomocy Społecznej w Poraju