Adres:

 

Dom Pomocy Społecznej
im. św. Brata Alberta
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Poraju
42-360 Poraj
ul. Jasna 6

Telefon i fax:

 

Telefon: 34/3145018

Fax: 34/3145316

E-mail:

 

dpsporaj@albertynki.pl