Mieszkanki naszego Domu

 

Dom przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w Domu przebywa ok. 100 osób. Wykwalifikowany personel zapewnia fachową pomoc, opiekę i pielęgnację w chorobie. Mieszkanki mogą korzystać z wielu form terapii i rehabilitacji. Organizowane są turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjścia do teatru, kina i w plener. W Domu odbywa się wiele imprez kulturalnych, mieszkanki mają dostęp do prasy i biblioteki. Rozwijany jest kontakt ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi. Szczególny akcent położony jest na pogłębianie kontaktu mieszkanek z rodzinami.

Rada Mieszkanek

 

Mieszkanki wybierają ze swojego grona osoby reprezentujące interesy pozostałych. W 2014 roku wybrana została nowa Rada Mieszkanek. Przewodniczącą Rady Mieszkanek została pani Danuta Grzegorczyk. Zastępcami przewodniczącej zostały Panie: Dorota Kozubek i Bożena Paliga.

W skład Rady weszły również panie: Zuzanna Kowalska, Bogusława Dobosz, Elżbieta Żurek oraz Elżbieta Sikora.

Przewodnicząca Rady Mieszkanek: Danuta Grzegorczyk

Zastępca przewodniczącej: Dorota Kozubek Zastępca przewodniczącej: Bożena Paliga Bogusława Dobosz

Zuzanna Kowalska Elżbieta Żurek Elżbieta Sikora

Zespół "Radość"

 

Zespół RadośćOd 1993 r. istnieje w naszym Domu zespół "Radość". Tworzą go szczególnie uzdolnione mieszkanki. Swoje umiejętności prezentują podczas występów organizowanych w ramach okolicznościowych świąt, przyjęć i uroczystości. Są to np. inscenizacje Jaselek, występy organizowane z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki, Dnia Pracownika Socjalnego, z okazji Zjazdu Rodzin Przyjaciół i Mieszkanek Domu, z okazji odwiedzin gości przybyłych z instytucji kulturalnych i oświatowych (władze powiatu i gminy, szkoły, przedszkola, przedstawiciele instytucji kościelnych). Mieszkanki prezentują swoje możliwości również poza Domem, uczestniczą w imprezach organizowanych przez zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej. Zespół Radość bierze udział w licznych festiwalach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, jak Międzynarodowy Festiwal Zespołów Artystycznych Domów Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej i Festiwal Piosenki w Łubiu i w Chorzowie. Zespół ma na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień.