Wolontariat w naszym Domu

 

W naszym Domu od kilku lat istnieje program współpracy z wolontariuszami pod hasłem „Ty dla mnie - ja dla Ciebie”. Przewodnią ideą tego programu jest integracja mieszkanek ze społecznością lokalną. Wolontariuszem powinna zostać osoba pełnoletnia, jeśli jednak kandydat na wolontariusza nie posiada ukończonych 18 lat, wówczas wymagane jest dostarczenie pisemnej zgody wyrażonej przez rodziców lub opiekunów nieletniego. Obowiązek posiadania określonych kwalifikacji przez wolontariusza zależy od charakteru wykonywanych przez niego świadczeń (szczególne kwalifikacje tylko w uzasadnionych sytuacjach).

Zadaniem wolontariusza jest pomoc. Uzupełnia on pracę etatową pracownika pomagając mu w wykonywaniu ściśle określonych czynności zawartych w Indywidualnych Programach Wolontarystycznych. Wolontariusz nie może samodzielnie wykonywać czynności, które wchodzą w zakres obowiązków pracownika etatowego. Aktualnie współpracujemy z 12 wolontariuszami. Wolontariusze poza realizowaniem swoich obowiązków aktywnie uczestniczą w życiu całego Domu, biorąc udział w okazjonalnych imprezach i uroczystościach organizowanych zarówno dla mieszkanek, jak i dla personelu. Obchodzony jest między innymi Światowy Dzień Wolontariusza, urodziny wolontariuszy, itp.

 

 

Zostań wolontariuszem - czekamy na Ciebie

 

“ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi. ”

Jan Paweł II

Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas, podzielić się swoimi umiejętnościami i zasobami z mieszkankami naszego Domu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu, dysponujemy Kontraktem Oczekiwań Wolontariusz – Koordynator dla kandydatów na wolontariuszy i Systemem Nagradzania i Wspierania Wolontariuszy. Zapewniamy specjalistyczne szkolenia dotyczące charakterystyki i problematyki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Oferujemy współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających ogromne doświadczenia w wykonywanej przez siebie pracy. Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, skontaktuj się z nami:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH
im. św. Brata Alberta
prowadzony przez Zgromadzenie SS. Albertynek
adres:
42 - 360 Poraj ul. Jasna 6
koordynator d/s wolontariatu - Marta Jagielska
kontakt: pn – pt w godz. 9:00 – 15:00
e-mail: dpsporaj@albertynki.pl
tel. 034/3145018, fax 034/3145316