Styczeń 2018 
 1. Spotkanie opłatkowe
 2. Wyjazdy na Jasną Górę
 3. Walka z bykami, czyli ortograficzna corrida
 4. Jasełka dla mieszkańców Poraja
 5. Pogadanka na temat zdrowego żywienia
 6. „On jest Królem”
 7. Jasełka dla Mieszkańców Domu i Pracowników
 8. „Miejsce przy stole …”

Spotkanie opłatkowe

 

4 stycznia 2018 r. Personel Domu Pomocy Społecznej spotkał się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym. W klimat Bożego Narodzenia wprowadziły wszystkich zebranych Mieszkanki z zespołu „Radość”, które zaśpiewały dla pracowników dwie kolędy. Następnie Siostra Dyrektor Estera podziękowała wszystkim pracownikom za rok pracy i złożyła uczestnikom spotkania życzenia noworoczne. Po wspólnej wieczerzy odbyło się kolędowanie i inscenizacja Szopki bożonarodzeniowej, która wspaniale zintegrowała zespół opiekuńczo- terapeutyczny.

Spotkanie opłatkowe Spotkanie opłatkowe Spotkanie opłatkowe Spotkanie opłatkowe

Wyjazdy na Jasną Górę

 

Mieszkanki Naszego Domu przez cały styczeń wyjeżdżały na Jasną Górę, aby zobaczyć Szopkę Bożonarodzeniową, która jest najpiękniejsza w całej Częstochowie. Tegoroczna szopka na Jasnej Górze składała się z dwóch części. Jedną stanowiła umieszczona na dziedzińcu tradycyjna góralska chata z figurami Świętej Rodziny, drugą część stanowiła ruchoma część usytuowana na fosach.

Panie również nawiedziły kaplicę Matki Bożej, spędzając chwilę na modlitwie.

Wyjazdy na Jasną Górę Wyjazdy na Jasną Górę Wyjazdy na Jasną Górę Wyjazdy na Jasną Górę

Walka z bykami, czyli ortograficzna corrida

 

Walka z bykami, czyli ortograficzna corridaPo raz kolejny Mieszkanki naszego domu w sobotnie popołudnie 13 stycznia wzięły udział w konkursie ortograficznym - Ortograficzna Corrida, czyli walka z „bykami”.

Ogłoszenie wyników dyktanda miało miejsce 15 stycznia o godz. 10:00 w kawiarni, nagrody dla uczestników osobiście wręczała Siostra Dyrektor. Wyniki konkursu. Pierwsze trzy miejsca zajęły:

 • Miejsce I – Pani Dorota Choroszkiewicz
 • Miejsce II – Pani Barbara Łozowska
 • Miejsce III – Pani Zdzisława Binkiewicz

Serdecznie gratulujemy wszystkim Mieszkankom, które podjęły trud wyzwania i uczestniczyły w dyktandzie.

Ortograficzna corrida Ortograficzna corrida Ortograficzna corrida Ortograficzna corrida

Jasełka dla mieszkańców Poraja

 

Mieszkanki należące do zespołu „Radość” - w dniu 20 stycznia - na scenie sali widowiskowo-kinowej w Poraju wystawiły „Jasełka” dla Mieszkańców Poraja. Było to możliwe dzięki uprzejmości pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Magdaleny Ryziuk Wilk, która udostępniła nam nieodpłatnie salę kinową. Na Jasełka przybyli zaproszeni goście, wśród których była Radna Sejmiku Wojewódzkiego - Krystyna Jasińska oraz Jolanta Koral - Radna Powiatu Myszkowskiego. Przybyli również Mieszkańcy Poraja oraz Wolontariusze wraz ze swoimi rodzicami. Wolontariusze, którzy przybyli na przedstawienie mieli specjalne zadanie, a mianowicie rozdawali ulotki zachęcające do ofiarowania na rzecz Naszego Domu 1% przy rozliczeniu podatku za rok 2017. Jasełka w wykonaniu Mieszkanek z zespołu „ Radość” były zaskoczeniem dla obecnych, albowiem nikt nie spodziewał się, że będzie to piękna i wzruszająca historia opowiedziana przez znakomite artystki.

Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja

Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja Jasełka dla mieszkańców Poraja

Pogadanka na temat zdrowego żywienia

 

W dniu 22 stycznia o godzinie 10.00 została przeprowadzona w Naszym Domu, pogadanka na temat „Dieta - jej wpływ na nasze zdrowie i życie. Pogadanka została wygłoszona przez panią Natalię Chmielewską, która odbywała praktyki w Naszym Domu. Po prezentacji odbyły się indywidualne konsultacje dietetyczne dla Mieszkanek Naszego Domu, podczas których można było uzyskać informację na temat wyniku przeprowadzonych wcześniej pomiarów BMI.

Pogadanka na temat zdrowego żywienia Pogadanka na temat zdrowego żywienia Pogadanka na temat zdrowego żywienia Pogadanka na temat zdrowego żywienia

„On jest Królem”

 

23 stycznia w naszym Domu odbyły się jasełka w wykonaniu dzieci z pobliskiego przedszkola. Grupa licząca 21 osób przygotowała przedstawienie pt. ”On jest królem”. Dzieci, które występowały dla Naszych Pań, były bardzo odważne i świetnie przygotowane. Mogliśmy zobaczyć piękną historię Jezusa, która była przeplatana śpiewem kolęd i pastorałek. Oczywiście nie zabrakło również tańca oraz gry na instrumentach. Mieszkanki były bardzo szczęśliwe, że mogły zobaczyć to fenomenalne przedstawienie i długo oklaskiwały występ małych aktorów. Panie wychowawczynie, które czuwały nad całością były bardzo wzruszone, albowiem brawa, które dostały dzieci od Naszych Pań, były prawdopodobnie najgłośniejsze i najdłuższe. Mieszkanki w ramach podziękowania przygotowały dla dzieci słodki poczęstunek.

Jasełka w wykonaniu dzieci Jasełka w wykonaniu dzieci Jasełka w wykonaniu dzieci Jasełka w wykonaniu dzieci

Jasełka dla Mieszkańców Domu i Pracowników

 

Jasełka w naszym Domu24 stycznia zespół „Radość” przedstawił Jasełka dla Mieszkańców i Pracowników Domu Pomocy Społecznej. Oprócz domowników przedstawienie mogli zobaczyć pracownicy z ekipy budowlanej, która działa w Naszym Domu oraz znakomity gość, a mianowicie S. Ekonomka Karolina, która przyjechała z Domu Prowincjalnego z Krakowa. Mieszkanki bardzo się starały, aby przedstawić historię bezdomnego chłopca bardzo realistycznie. Wspaniały śpiew kolęd, taniec oraz gra aktorska spowodowały, że wszyscy obecni zgotowali bardzo ciepłe przyjęcie naszym aktorkom.


„Miejsce przy stole …”

 

We wtorek 30 stycznia w sali widowiskowo - kinowej w Poraju po raz kolejny zespół RADOŚĆ wystawił jasełka pt. „Miejsce przy stole”. Reżyserem przedstawienia była Pani Agnieszka Adamus instruktor kulturalno – oświatowy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Mieszkańcy zaprzyjaźnionych placówek z Częstochowy, Domy Pomocy Społecznej z ulic: Wieluńskiej, Wesołej, Świętej Jadwigi, Kontkiewicza oraz z Lelowa. Wydarzenie zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych min. Wicestarosta Powiatu Myszkowskiego Anna Socha -Korendo, Radna Powiatu i Dyrektor Szkoły w Poraju Danuta Służałek – Jaworska oraz zastępca Wójta Gminy Poraj Katarzyna Kaźmierczak i kierownik GOPS Celina Giermala. Tematem przewodnim tegorocznych jasełek była symbolika pustego miejsca przy stole, która dla każdego z nas ma inny osobisty wymiar. W tradycji polskiej zostawiano puste miejsce dla zbłąkanego wędrowca, natomiast w dobie dzisiejszych czasów puste miejsce zostawiamy dla kogoś kogo nie ma wśród nas lub dla bliskich których oczekujemy. Mieszkanki opowiedziały historię bezdomnego chłopca, którego jednym marzeniem było, aby ktoś zaprosił go na wigilię do swojego domu. Przedstawienie wywarło na zaproszonych gościach niezapomniane wrażenie, czego dowodem było wręczenie przez Panią Katarzynę Kazimierczak i Pana Andrzeja Kozłowskiego wyjątkowej statuetki ufundowanej przez Wójta gminy Poraj Pana Łukasza Stacherę.

Miejsce przy stole Miejsce przy stole Miejsce przy stole Miejsce przy stole

Po przedstawieniu wszyscy goście zostali zaproszeni do foyer na kawę i słodkiego pączka.

„Nie bądźmy obojętni na ludzi, którzy nas otaczają, rozglądajmy się wokół, może jest wśród nas ktoś, kto potrzebuje naszej bliskości i dobrego serca…”.