Październik 2019 
 1. Październik – nadzwyczajnym miesiącem misyjnym
 2. Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich
 3. Wizyta w Schronisku
 4. Gala Orlenu
 5. Konkurs „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”
 6. Maskarada
 7. „Kapela Romana”
 8. Dzień Seniora
 9. Turniej Tenisa Stołowego
 10. Wyjazdy na groby bliskich

Październik – nadzwyczajnym miesiącem misyjnym

 

Październik 2019 został ogłoszony przez Papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. 1 października w Naszym Domu została przeprowadzona dyskusja na temat misji oraz zostały wyświetlone filmy o tej samej tematyce zaczerpnięte ze strony promującej papieskie dzieła misyjne. Zostało również zaplanowane szereg działań, które obejmą spotkania społeczności w każdy piątek października.

Październik – nadzwyczajnym miesiącem misyjnym

Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

 

Dom Pomocy Społecznej w Poraju pozyskał środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 Priorytet 1a w kwocie 620000 zł.

Środki w tym Priorytecie przyznawane były na działania misyjne – systematyczną realizację celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja, rozwój instytucjonalny organizacji, w tym wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania. Wniosek obejmuje działania realizowane od stycznia b.r. oraz planowane w 2020 r. W ramach pozyskanej dotacji w 2019 r. realizowane są działania: wybudowanie łącznika między już istniejącym budynkiem A i nowo wybudowanym budynkiem B, prace wykończeniowe w nowym budynku (położenie płytek podłogowych w pokojach mieszkanek i na korytarzu, położenie płytek ściennych i podłogowych oraz biały montaż w łazienkach, malowanie pomieszczeń, montaż drzwi), wyposażenie w urządzenia końcowe i uruchomienie systemu sygnalizacji pożaru, wyposażenie sali terapeutyczno – szkoleniowej oraz szkolenie dla personelu i wolontariuszy.

W 2020 r. planujemy: prace wykończeniowe łącznika, wyposażenie sali integracyjno-filmowej oraz zorganizowanie cyklu szkoleń z elementami coachingu dla personelu, warsztatów dla wolontariuszy i mieszkanek.

Planowane działania pozwolą nam na realizację celu priorytetowego, zapewnienie podopiecznym warunków bytowych pozbawionych barier architektonicznych, umożliwią realizację celu statutowego dotyczącego stałego podnoszenia kwalifikacji personelu w zamiarze podniesienia poziomu świadczonych usług.

Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich Środki z Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich

Wizyta w Schronisku

 

W światowy dzień zwierząt Mieszkanki Naszego Domu wybrały się do Schroniska dla bezdomnych zwierząt, które mieści się w Zawierciu. Panie w ramach prezentu zawiozły do placówki karmę dla psów i kotów. Schronisko w Zawierciu bardzo dobrze prosperuje i cały czas rozwija się. Mieszkanki obejrzały Szczeniaczkowo i Staruszkowo. Zobaczyły również salon piękności dla psów oraz powstającą kociarnię. Panie Naszego Domu są bardzo wrażliwe na krzywdę zwierząt, które w ostatnim czasie notorycznie są podrzucane do Naszego Domu.

Wizyta w Schronisku Wizyta w Schronisku Wizyta w Schronisku Wizyta w Schronisku

Gala Orlenu

 

Moje miejsce na Ziemi - "Ogród marzeń przyjazny osobom niepełnosprawnym".


Gala Orlenu


Uroczysta gala wręczenia dyplomów programu grantowego Fundacji Orlen DAR SERCA - Moje miejsce na Ziemi odbyła się 9 października 2019 r. w Katowicach w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia, na którą zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji, którzy otrzymali dofinansowanie. Moje miejsce na Ziemi - "Ogród marzeń przyjazny osobom niepełnosprawnym" – to tytuł naszego projektu, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 10000 zł. Spotkanie prowadzili Anna Popek i Maciej Kurzajewski. Niezwykłe świadectwo zaprezentował Pan Piotr Pogon, a uroczystość uświetnił swoim występem Pan Sławek Uniatowski.

Gala Orlenu Gala Orlenu Gala Orlenu Gala Orlenu

Gala Orlenu Gala Orlenu Gala Orlenu Gala Orlenu

Konkurs „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”

 

16 października Mieszkanki Naszego Domu uczestniczyły w konkursie „Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski”. W zmaganiach wzięło udział pięć Mieszkanek, które zmierzyły się z obszernym tematem podróży Papieża do Polski. Zajęcia przygotowujące do konkursu odbywały się dwa razy w tygodniu i były prowadzone przez panią Martę Jagielską. I miejsce, w konkursie zajęła p. Barbara Łozowska, II miejsce zajęła p.Dorota Choroszkiewicz a trzecie p. Halina Stachniewicz wraz z p. Elżbietą Trzcińską. W konkursie brała również udział p.i Elżbieta Żurek. Serdecznie gratulujemy.

Konkurs Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Konkurs Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski Konkurs Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski

Maskarada

 

21 października Mieszkanki Naszego Domu uczestniczyły w Przeglądzie Teatralno - Muzycznym Osób z Niepełnosprawnością „Maskarada”, który odbył się w Częstochowie. Zespół „Radość” zaprezentował piosenkę do muzyki z filmu "Ojciec Chrzestny" w scenerii z kolorowych szarf.

„Kapela Romana”

 

21 października, dzięki uprzejmości Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju, Mieszkanki Naszego Domu mogły uczestniczyć w imprezie organizowanej w kinie „Bajka”. Gościem specjalnym był zespół pochodzący z Częstochowy „Kapela Romana”. Panie, które wraz z S. Józefą uczestniczyły w tymże spotkaniu wróciły bardzo zadowolone i pełne artystycznych doznań.

Dzień Seniora

 

24 października Mieszkanki wraz z S. Esterą wzięły udział w Gminnym Dniu Seniora, który odbył się w kinie „Bajka”. Zespół „Radość” wystąpił dla Seniorów z całej gminy z programem muzycznym o tematyce filmowej. Występ był zwieńczeniem projektu „Seniorzy w akcji”, który od początku roku był realizowany w Naszym Domu. W foyer kina odbyła się również wystawa prac wykonanych na terapii plastycznej oraz na terapii zajęciowej. Podczas Gminnego Dnia Seniora zostali uhonorowani wszyscy, którzy twórczo angażują się w rozwój kultury oraz działalność na rzecz Seniorów. Nagrodę otrzymała również nasza Siostra Dyrektor Estera. Gościem specjalnym była pani Anna Żebrowska wokalistka wykonująca piosenki Anny Jantar i Ireny Jarockiej.

Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora Dzień Seniora

Turniej Tenisa Stołowego

 

24 października w zaprzyjaźnionym Domu Pomocy Społecznej na ul. Jadwigi w Częstochowie odbył się turniej tenisa stołowego. Mieszkanki Naszego Domu dzielnie walczyły w turnieju, w którym otrzymały sportowy puchar oraz nagrody. Zawody były okazją do spotkania z przyjaciółmi oraz dobrej zabawy.

Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego

Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego Turniej Tenisa Stołowego

Wyjazdy na groby bliskich

 

Mieszkanki Naszego Domu wraz z terapeutami odwiedzali przez cały październik groby swoich bliskich. Na liście wyjazdów znalazły się min. Częstochowa, Mstów, Przystajń, Dźbów, Poczesna, Popów, Zawiercie, Chorzów, Katowice, Mikołów, Bujaków, Ruda Śląska i Adamów. Przed uroczystością Wszystkich Świętych Panie wraz z personelem rozłożyły również kwiaty na grobach zmarłych Mieszkanek Domu oraz zapaliły znicze.