Marzec 2020 
  1. Dzień Kobiet
  2. Zarządzenie Siostry Dyrektor – zakaz odwiedzin i wyjść
  3. Adoracja w Uroczystość św. Józefa
  4. Droga krzyżowa
  5. Darczyńcy
  6. Profilaktyka w czasie epidemii koronawirusa
  7. Zalecenia dla personelu

Dzień Kobiet

 

W tym roku Dzień Kobiet przypadł w niedzielę i z tej okazji Mszę św. w intencji wszystkich Pań z Personelu, Mieszkanek i Sióstr – odprawił ks. Jacek Kurczaba. 9 marca Mieszkanki Naszego Domu wzięły udział w konkursie karaoke, który odbył się z okazji Dnia Kobiet. Konkurs zgromadził szeroką publiczność oraz bardzo wiele uczestniczek. Każda Pani, która tylko miała odwagę i ochotę, mogła pochwalić się swoim talentem. Czas przeznaczony na muzykowanie upłynął wszystkim w bardzo miłej atmosferze. I miejsce zajęła Pani Iwona Kowalska, II miejsce Pani Halina Stachniewicz, natomiast III miejsce pani Dorota Choroszkiewicz. Siostra Dyrektor zadbała również o wszystkie panie, które pracują w Naszym Domu. Każda z Pań otrzymała słodki poczęstunek, natomiast panowie pracujący w Naszym Domu złożyli symboliczny bukiet na ręce Siostry Dyrektor.

Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet Dzień Kobiet

Zarządzenie Siostry Dyrektor – zakaz odwiedzin i wyjść

 

Od 10 marca do odwołania został wprowadzony czasowy zakaz odwiedzin oraz wyjść poza teren Domu dla Mieszkanek, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem. Siostra Dyrektor uświadomiła wszystkie Panie, które mieszkają w Naszym Domu o niebezpieczeństwie, które niesie ze sobą groźny wirus. Z tego względu został również odwołany wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa.

Zakaz odwiedzin i wyjść

Adoracja w Uroczystość św. Józefa

 

19 marca w Naszym Domu odbyła się Adoracja z okazji święta patrona naszej domowej kaplicy św. Józefa. Rano odbyła się uroczysta Msza św., a po niej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu. Mieszkanki, Siostry i Personel wspólnie uczestniczył w adoracji z obowiązkowym podziałem na grupy. Adoracja ze względu na zaistniałą sytuację w tym roku trwała tylko do godziny 12:00

Droga krzyżowa

 

W każdy piątek Wielkiego Postu Mieszkanki Naszego Domu mogły uczestniczyć w nabożeństwach Drogi Krzyżowej. W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz nałożonymi zakazami Droga Krzyżowa odbywała się częściej, ale z dopuszczalną liczbą mieszkanek.

Droga krzyżowa

Darczyńcy

 

W związku z ogłoszonym stanem epidemiologicznym oraz z obawy przed zakażeniem koronawirusem zaczęliśmy gromadzić środki do ochrony osobistej zarówno Personelu jak i Mieszkanek. Zakupiona została większa ilość środków dezynfekcyjnych, materiał na maseczki, które szyła nasza krawcowa p. Agnieszka. Darczyńcy również nie zawiedli i podarowali przyłbice ochronne oraz materiał na maseczki. Dziękujemy firmom CARTES.C.URBANMEDIA, K2DESIGN.PL i BNB-PARTS.PL oraz firmie ILTEKS z Zawiercia. Wsparcie w postaci maseczek, płynów dezynfekcyjnych i rękawiczek jednorazowych otrzymaliśmy też za pośrednictwem Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

Darczyńcy Darczyńcy Darczyńcy

Profilaktyka w czasie epidemii koronawirusa

 

Koronawirus (CODIV-19) dotknął wszystkich nie wyłączając Mieszkanek Domu Pomocy Społecznej. Nasze podopieczne ze względów bezpieczeństwa nie opuszczają placówki, a w trosce o ich zdrowie wprowadzony został zakaz odwiedzin Pań i przebywania na terenie placówki osób nie będących pracownikami etatowymi. Mieszkanki mają organizowane treningi podstawowych zasad ochrony: skutecznego mycia rąk, przestrzegania zasad higieny układu oddechowego (umiejętnego postępowania w sytuacji wystąpienia kichania, kaszlu), dbania o utrzymanie odpowiedniej odległości, unikania dotykania oczu, nosa, ust. Panie wykonują również zróżnicowane ćwiczenia oddechowe dostosowane do ich indywidualnych możliwości. Dbając o dostarczanie podopiecznym aktualnych informacji dotyczących sytuacji w kraju związanej z epidemią, systematycznie organizowane są dla Nich przekazy informacyjne prezentujące zmieniające się na bieżąco statystyki ukazujące skalę zachorowań, zgonów i wyzdrowień. Szczegółowo omawiane i praktycznie przedstawiane są wszystkie ograniczenia wprowadzane na czas trwania epidemii za pomocą osobistej prezentacji, plakatów, filmów instruktażowych. Jesteśmy świadomi powagi sytuacji i robimy wszystko aby dbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższego otoczenia.

Zalecenia dla personelu

 

Od 17 marca sukcesywnie otrzymywaliśmy pisma i instrukcje z Urzędu Wojewódzkiego w sprawie postępowania w domach pomocy społecznej w związku z rozszerzająca się pandemią, które s. Dyrektor Estera na bieżąco przekazywała personelowi Domu, wprowadzając kolejne zalecenia i ograniczenia.

Zalecenia dla personelu