Wrzesień 2020 
  1. Narodowe Czytanie 2020 w Naszym Domu
  2. „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID - 19”
  3. Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej
  4. Akcja „SadziMY”
  5. Święto Błogosławionej Bernardyny
  6. Śląskie Forum Pomocy Społecznej

Narodowe Czytanie 2020 w Naszym Domu

 

Po raz kolejny uczestniczyliśmy w akcji Narodowego Czytania tym razem w wersji hybrydowej z udziałem naszych wspaniałych wolontariuszy w formie on -line. Wybrane fragmenty "Balladyny" Juliusza Słowackiego zostały przepięknie przedstawione w materiale filmowym nagranym przez wolontariuszki i dodatkowo przeczytane na żywo przez koordynatora wolontariatu. Uczestniczki spotkania w celu aktywizacji i pełniejszego wysłuchania się w odczytywane fragmenty odpowiadały na ułożone do nich pytania. Wszystkie Mieszkanki z uwagą i zaangażowaniem brały udział w wydarzeniu. Dziękujemy naszym wolontariuszkom, które przygotowały doskonały materiał do Narodowego Czytania.

Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020

Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020

Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020 Narodowe Czytanie 2020

„ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID - 19”

 

Dom Pomocy Społecznej w Poraju, który uczestniczy w projekcie „ŚLĄSKIE KADRY DPS vs COVID - 19” - w ramach zadania 1 wypłata grantów dla domów pomocy społecznej - otrzymał dofinansowanie na zatrudnienie jednej osoby do pracy bezpośrednio przy mieszkańcu oraz na wypłatę dodatku zadaniowego dla pracowników wykonujących pracę bezpośrednio z mieszkańcem, w szczególności: opiekunom, pokojowym, terapeutom oraz innym bezpośrednio zaangażowanym w walkę z COVID19, przez kolejne 3 miesiące, tj. sierpień, wrzesień i październik.

Dom korzysta też - w ramach zadania 2 projektu - z miejsc czasowego pobytu wraz z usługami dla osób, które są kandydatami na mieszkańców (obecnie 4 kandydatki) oraz mieszkanek powracających z pobytu w szpitalu lub urlopu, z równoczesnym zapewnieniem szerokiego testowania ich pod względem COVID 19. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej

 

10 września Mieszkanki Naszego Domu uczestniczyły w zajęciach przypominających jakie są prawidłowe techniki mycia zębów i zasady dbania o higienę jamy ustnej. Panie wzięły udział, w krótkim instruktażu prawidłowego szczotkowania zębów i dyskusji o wpływie stanu uzębienia na ogóln funkcjonowanie organizmu.

Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej Dzień zdrowia i higieny jamy ustnej

Akcja „SadziMY”

 

19 września w Naszym Domu gościła europosłanka Pani Jadwiga Wiśniewska wraz z grupą wolontariuszy. Celem wizyty było wkopanie drzewek w ramach akcji prezydenckiej SadziMY.

Akcja Sadzimy Akcja Sadzimy Akcja Sadzimy Akcja Sadzimy

Święto Błogosławionej Bernardyny

 

22 września w Naszym Domu obchodziliśmy Święto Błogosławionej s. Bernardyny. Ten wyjątkowy dzień rozpoczęliśmy od poczęstunku w o grodzie, gdzie była podana kawa i ciasto. Następnie wszyscy wspólnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Po obiedzie odbył się konkurs wiedzy o błogosławionej Bernardynie, który zgromadził szeroką publiczność. Laureaci, którzy solidnie przygotowali się do konkursu zostali nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami. W godzinach popołudniowych świętowanie przeniosło się znów do ogrodu, gdzie był się grill i zabawa taneczna.

Święto Błogosławionej Bernardyny Święto Błogosławionej Bernardyny Święto Błogosławionej Bernardyny

Święto Błogosławionej Bernardyny Święto Błogosławionej Bernardyny Święto Błogosławionej Bernardyny

Śląskie Forum Pomocy Społecznej

 

24 września Dyrektor Domu Siostra Estera uczestniczyła w Śląskim Forum Pomocy Społecznej. Spotkanie zorganizowane było dla dyrektorów Domu Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie województwa śląskiego. Podczas spotkania został zaprezentowany DPS „Pod Dębem” , który działa w Dąbrowie Górniczej. Przedstawione zostały wyniki badań ROPS dotyczące zawodów deficytowych w pomocy społecznej. Podczas spotkania odbyła się również dyskusja panelowa. Tematem dyskusji była: Deinstytucjonalizacja usług społecznych i zdrowotnych z perspektywy Domów Pomocy Społecznej. Zaprezentowany został również projekt szkoleniowy dla kadr systemu pomocy społecznej.

Śląskie Forum Pomocy Społecznej