Październik 2020 
  1. Ogólnopolski Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego
  2. Warsztaty dla Mieszkanek
  3. Poświęcenie Nowej Kaplicy
  4. Podziękowanie za wsparcie w czasie covidowym
  5. Szkolenie dla wolontariuszy
  6. Oferta na prowadzenie Domu

Ogólnopolski Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego

 

2 października w Gminnym Ośrodku Kultury, w Poraju odbyło się wręczenie nagród w XI Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Janusza Gniatkowskiego. W tegorocznej edycji konkursu wyróżnienie w kategorii IV 19-59 lat zdobyła pani Elżbieta Sikora, która zaśpiewała piosenkę pt: „ Maleńka Ewo”. Konkurs odbywał się w wersji on-line bez udziału publiczności. O werdykcie zdecydowało Jury. W konkursie brało udział bardzo wielu uczestników, dlatego też sukces Naszej Mieszkanki jest dla nas bardzo cenny. Nagrody wręczyła p. Krystyna Maciejewska – żona artysty oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, pani Magdelena Ryziuk- Wilk.

Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego Konkurs piosenek Janusza Gniatkowskiego

Warsztaty dla Mieszkanek

 

3 października odbyły się w Naszym Domu warsztaty taneczne dla Mieszkanek, które przeprowadziła pani Ewelina Dehn. Spotkanie zrealizowane zostało w ramach projektu „Likwidujemy bariery, rozwijamy skrzydła”, sfinansowane ze środków otrzymanych z NIW - CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030. Pani Ewelina podczas zajęć pokazała i przećwiczyła zarówno z Mieszkankami jak i z instruktorami koordynującymi nowe układy taneczne, które zostaną wykorzystane podczas organizacji najbliższych uroczystości, które będą możliwe do zorganizowania na terenie Naszego Domu.

Warsztaty dla Mieszkanek Warsztaty dla Mieszkanek Warsztaty dla Mieszkanek

Warsztaty dla Mieszkanek Warsztaty dla Mieszkanek Warsztaty dla Mieszkanek

Poświęcenie Nowej Kaplicy

 

8 października odbyła się Uroczystość poświęcenia nowej kaplicy, która wieńczyła dzieło rozbudowy Naszego Domu, która trwała osiem lat. Razem z księdzem biskupem Andrzejem Przybylskim Mszę św. tego wyjątkowego dnia sprawowali kapłani związani z posługą duszpasterską w naszym Domu: ks. proboszcz Zdzisław Zgrzebny – kapelan Domu, ks. Jacek Kurczarba i ks. Jan Wais. Patronem kaplicy jest św. Józef. Po Mszy św. Mieszkanki zaprezentowały przedstawienie, które przybliżyło wszystkim gościom historię Domu oraz czasy współczesne. Program artystyczny był wypełniony piosenkami oraz dialogami pokolenia, które pamięta odległe czasy z pokoleniem Mieszkanek, które przybyły do Naszego Domu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat.

Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy

Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy

Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy Poświęcenie Nowej Kaplicy

Podziękowanie za wsparcie w czasie covidowym

 

Składamy szczególne podziękowania dla Darczyńców oraz ludzi dobrej woli, którzy w tym szczególnym czasie trwającej epidemii nie zapomnieli o Mieszkankach Naszego Domu i wspierali Nas zarówno materialnie jak i duchowo. Dziękujemy pani Dorocie Nowakowskiej z Fundacji „Anioł Miłosierdzia”, p. Dyrektorowi Grzegorzowi Rakowi z Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwu Powiatowemu oraz Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z Myszkowa, p. Wójt Gminy Poraj Katarzynie Kaźmierczak, firmie „Pryzmat” oraz TVP Katowice.

Dziękujemy również Siostrom i Personelowi, za wytrwałość w walce z Covid- 19.

Podziękowanie za wsparcie w czasie covidowym Podziękowanie za wsparcie w czasie covidowym Podziękowanie za wsparcie w czasie covidowym

Szkolenie dla wolontariuszy

 

21 października odbyło się szkolenie on - line dla wolontariuszy Naszego Domu, które przeprowadziła pani Ewelina Dehn. Zagadnienia, które były omawiane to: Wykluczenie osób z niepełnosprawnością i chorobą psychiczną z otoczenia i środowiska” oraz „ Funkcjonowanie w rodzinie osób z niepełnosprawnością oraz śmierć rodziców, opiekunów. Co wtedy?”. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Likwidujemy bariery, rozwijamy skrzydła”. Sfinansowane zostało ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018- 2030.

Szkolenie dla wolontariuszy Szkolenie dla wolontariuszy Szkolenie dla wolontariuszy Szkolenie dla wolontariuszy

Oferta na prowadzenie Domu

 

30 października Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Krakowska złożyło w Starostwie Powiatowym w Myszkowie ofertę na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie na lata 2021 do 2025.