Listopad 2020 
  1. Dzień - Wszystkich Świętych
  2. Konkurs Wolontariusz roku 2020
  3. Szkolenia dla Personelu
  4. Szkolenia
  5. Dzień Pracownika Socjalnego
  6. Szkolenie "Superwizja w zawodach wsparcia społecznego”
  7. „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej”
  8. Zasłużona Emerytura
  9. Teatr w Naszym Domu

Dzień - Wszystkich Świętych

 

3 listopada Mieszkanki odwiedziły na cmentarzu parafialnym w Poraju zmarłe koleżanki oraz Siostrę Jolantę. Panie modliły się o wieczny pokój oraz zapalały znicze. W tym roku przez panującą sytuację epidemiologiczną Mieszkanki nie wyjechały na cmentarze do swoich bliskich.

Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych Wszystkich Świętych

Konkurs Wolontariusz roku 2020

 

Tegoroczny konkurs o tytuł "Wolontariusza roku 2020" z racji zaistniałej sytuacji związanej z epidemią Coronawirusa ma zupełnie zmienianą formułę. W tym roku niestety nie odbędą się Gale Wolontariatu w Katowicach i Częstochowie (w których rokrocznie braliśmy udział). Ze względu bezpieczeństwa i stosując się do wytycznych reżimu sanitarnego odwołane zostały tego typu uroczystości. Gala wolontariatu odbędzie się w formie on-line (w nieznanym jeszcze dla nas terminie). Konkurs na Wolontariusza roku 2020 ogłosił Korpus Solidarności. Wolontariuszką nominowaną do tytułu Wolontariusza roku w naszym DPS została WERONIKA CYGAN. Życzymy Jej powodzenia !!!

Wolontariusz roku 2020

Szkolenia dla Personelu:
„Superwizja w zawodach wsparcia społecznego”

 

13 listopada w ramach projektu „Likwidujemy bariery – rozwijamy skrzydła z Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2019 – 2020 odbyło się szkolenie dla Personelu Naszego Domu, którego tematem była: „Superwizja w zawodach wsparcia społecznego”. Szkolenie poprowadziła pani Monika Wójcik - Przybyłowicz – trener, coach, nauczyciel akademicki, terapeuta behawioralny oraz właściciel firmy Ośrodek Profilaktyki Społecznej.

Szkolenia

 

18 listopada kierownicy działu opiekuńczo – terapeutycznego rozpoczęli 3 – modułowe szkolenie on-line w ramach projektu „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej”, które organizowane było w ramach współfinansowanego ze środków EFS projektu pn „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II”. Szkolenie organizowane jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego

 

21 listopada jak co roku obchodziliśmy Dzień Pracownika Socjalnego, w tym roku w przededniu tego święta. Mszę św. w intencji personelu odprawił ks. Wikary Maciej. W homilii podkreślił, że to wszystko co dzieje się w tym Domu, tak naprawdę, dzieje się dla Mieszkanek. Do personelu zwrócił się „chcemy zobaczyć w Was pracowników, którzy przybliżają do Jezusa tych, którym służycie, będąc dla nich wsparciem”. W tym szczególnym dniu, Mieszkanki złożyły życzenia wszystkim pracownikom wręczając im własnoręcznie robione kwiaty.

Dzień Pracownika Socjalnego Dzień Pracownika Socjalnego

Szkolenie "Superwizja w zawodach wsparcia społecznego”

 

W ramach realizacji projektu pt."Likwidujemy bariery - rozwijamy skrzydła" odbyło się szkolenie drugiej grupy personelu Domu Pomocy Społecznej sfinansowane zostało ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030. Spotkanie poprowadziła Pani Monika Wójcik – Przybyłowicz - trener, coach, nauczyciel akademicki, terapeuta behawioralny oraz właściciel firmy Ośrodek Profilaktyki Społecznej w Krakowie. W czasie pracy warsztatowej zdobyliśmy wiedzę i nowe umiejętności niezbędne do efektywnej pracy z osobami z niepełnosprawnością.

Superwizja w zawodach wsparcia społecznego Superwizja w zawodach wsparcia społecznego Superwizja w zawodach wsparcia społecznego

„Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej”

 

26 listopada odbyła się druga seria szkolenia pt „Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej” w ramach projektu „Doskonalenie zawodowe kluczowych pracowników systemu pomocy społecznej na terenie makroregionu II” uczestniczyli: kierownik zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz pracownik socjalny. Szkolenie obejmowało min. tematykę bezpieczeństwa i praw mieszkańca, zmian w przepisach prawnych dotyczących domów pomocy społecznej, działalności zespołów terapeutyczno – opiekuńczych, indywidualnych planów wsparcia, Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie zajęć rehabilitacji społecznej, RODO oraz standardów pracy. Szkolenie zorganizowane jest przez ROPS Katowice.

Profesjonalne kadry domu pomocy społecznej

Zasłużona Emerytura

 

30 listopada odbyła się w Naszym Domu niecodzienna uroczystość. Pani Basia, która przez długie lata była kierowniczką kuchni odeszła na zasłużoną emeryturę. Pani Basia pracowała w naszym Domu 28 lat. Były podziękowania, kwiaty, upominki i wiersze. Wszyscy zebrani uroczyście odśpiewali również gromkie sto lat z okazji urodzin, które Pani Basia dzisiaj obchodziła. Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie kuchennych insygniów nowej kierowniczce kuchni, którą przedstawiła S.Dyrektor.

Zasłużona Emerytura Zasłużona Emerytura Zasłużona Emerytura

Zasłużona Emerytura Zasłużona Emerytura Zasłużona Emerytura

Teatr w Naszym Domu

 

W andrzejkowe popołudnie gościliśmy artystów z teatru Eden. Aktorzy, którzy przybyli z Wieliczki i zaprezentowali spektakl pt: "Niespodzianka od serca". Przedstawienie o dwóch braciach, którzy chcieli sobie nawzajem zrobić niespodziankę. Spektakl bardzo podobał się Naszym Paniom i wywołał wiele uśmiechu i radości. Po przedstawieniu na Mieszkanki czekała smakowita uczta, gdyż na podwieczorek była pizza z lokalnej pizzeri.

Teatr w Naszym Domu Teatr w Naszym Domu Teatr w Naszym Domu Teatr w Naszym Domu