Lipiec 2021 
  1. Dzień Aktywności Ruchowej
  2. Wycieczka do Ojcowa
  3. Imieniny solenizantek lipcowych
  4. Warsztaty ceramiczno - florystyczne

Dzień Aktywności Ruchowej

 

Dzień Aktywności Ruchowej i Zdrowego Stylu Życia w naszym Domu zorganizowany został przez Naszą Panią Fizjoterapeutkę Kasię z pomocą Pań z terapii. Mieszkanki aktywnie uczestniczyły w konkurencjach sportowych. Dla wszystkich była zdrowa przekąska w postaci owoców.

Dzień Aktywności Ruchowej Dzień Aktywności Ruchowej Dzień Aktywności Ruchowej Dzień Aktywności Ruchowej

Wycieczka do Ojcowa

 

W dniu 21 lipca Mieszkanki – wolontariuszki w ramach nagrody za pomoc swoim słabszym koleżankom, pojechały na wycieczkę do Pieskowej Skały i Ojcowa. Panie zwiedziły zamek wybudowany w pierwszej połowie XIV w. przez Kazimierza Wielkiego jako element łańcucha obronnych Orlich Gniazd. Przy okazji wyjazdu Mieszkanki Naszego Domu p. Teresa i p. Agata odwiedziły swoich bliskich w Domu Pomocy Społecznej prowadzonym przez Braci Albertynów w Ojcowie. Bracia poczęstowali swoich gości pizzą z pieca, w wypieku której się specjalizują.

Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa

Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa Wycieczka do Ojcowa

Imieniny solenizantek lipcowych

 

Solenizantki, które świętują w tym miesiącu (a było ich sporo), uczciłyśmy 22 lipca. Rano były życzenia i smaczne ciasto, a po obiedzie odbyła sie dyskoteka na świeżym powietrzu.

Imieniny lipcowe Imieniny lipcowe Imieniny lipcowe Imieniny lipcowe

Warsztaty ceramiczno - florystyczne

 

27 lipca rozpoczęliśmy w Naszym Domu cykl warsztatów ceramiczno-florystycznych w ramach projektu "Aktywni razem - na rzecz lepszego jutra". Warsztaty są finansowane w całości przez grantodawcę - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem warsztatów jest nabycie nowych umiejętności oraz rozwój osobisty uczestników.

Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne

Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne

Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne

Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne Warsztaty ceramiczno - florystyczne