Tablica ogłoszeń DPS im. Św. Brata Alberta w Poraju:

 
  1. Podziel się z nami swoim 1,5 % podatku
 
 

“ Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła. ”

Św. Brat Albert

 
 

Działalność Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych im. św. Brata Alberta w latach 2021-2023 dofinansowano przez Narodowy Instytut WolnościCentrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2021-2030