Święty Brat Albert Adam Chmielowski

 

Św. Brat Albert urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomi k. Krakowa. Był najstarszym synem Wojciecha i Józefiny, mial trójkę rodzeństwa. W 1853r. zmarł mu ojciec, a w czternastym roku życia osierociła go matka. Jako osiemnastoletni student Szkoły Rolniczo-Leśnej w Puławach brał udział w powstaniu styczniowym. W przegranej bitwie pod Melchowem został ranny, w wyniku czego amputowano mu nogę. Wydostawszy się z niewoli uciekł do Paryża. Po amnestii w 1865 r. przyjechał do Warszawy, gdzie rozpoczął studia malarskie, które kontynuował w Monachium. Wróciwszy do kraju w 1874r. tworzył dzieła, w których coraz częściej pojawiała się tematyka religijna.

W latach 80 - tych powstał jego słynny obraz Ecce Homo, znamionujący zachodzące w nim przemiany. Adam Chmielowski postanowił oddać swe życie na wyłączną slużbę Bogu. Wstąpił do Zakonu Jezuitów, jednak po pół roku opuścił nowicjat i wyjechał na Podole do swego brata Stanisława. Tam związał się z tercjarstwem św. Franciszka z Asyżu i prowadził pracę apostolską wśród ludności wiejskiej. W 1884 r. wrócił do Krakowa. Powodowany heroiczną miłością Boga i bliźnich poświęcił swe życie służbie bezdomnym i opuszczonym. Otwierał dla nich przytuliska, aby przez stworzenie godziwych warunków życia ratować w nich ludzką godność i kierować ku Bogu.

W 1887 r. za zgodą kard. Albina Dunajewskiego przywdział habit, a w rok potem złożył na jego ręce śluby, dając początek nowej rodzinie zakonnej. Zalożone przez siebie Zgromadzenia: Braci Albertynów (1888 r.) i Sióstr Albertynek (1891 r.) oparł na pierwotnej regule św. Franciszka z Asyżu.

Centrum jego działalności stanowiły ogrzewalnie miejskie dla bezdomnych, które pracą apostolską przemienial w przytuliska. Nie dysponujac środkami materialnymi kwestowal na utrzymanie ubogich, czasem sprzedawał namalowane przez siebie obrazy. Oddając się z biegiem czasu coraz pełniej posłudze ubogim rezygnowal stopniowo z malowania, ale przestając być artystą w ścisłym tego słowa znaczeniu, stawał się artystą jeszcze pełniej, odnawiając piękno znieważonego oblicza Chrystusa w człowieku z marginesu społecznego i dna moralnego. Zakładał również domy dla sierot, kalek, starców i nieuleczalnie chorych, pomagał bezrobotnym, wyszukując dla nich pracę. Słynne są słowa Brata Alberta: Trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież; bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia.

Adam Chmielowski odznaczał się wybitnie franciszkańską duchowością. Heroicznie kochał Boga i bliźniego. Służbę na rzecz bezdomnych i nędzarzy uważał za formę kultu Męki Pańskiej. Umarł 25 grudnia 1916 r. w Krakowie w opinii świętości. W 1938 r. prezydent Polski Ignacy Mościcki nadał mu pośmiertnie Wielką Wstęgę Orderu Polonia Restituta za wybitne zasługi w działalności niepodległościowej i na polu pracy społecznej. Wyniesienia Brata Alberta do chwały ołtarzy, zarówno beatyfikacji (1983 r. w Krakowie), jak i kanonizacji (1989 r. w Rzymie) dokonał Ojciec Święty Jan Pawel II, który jest gorliwym jego czcicielem. Relikwie Świętego znajdują się w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie przy ul. Woronicza 10.

Siostry Albertynki

 

Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujacych Ubogim (SAPU) zostało zalożone w Krakowie w 1891 r. przez św. Brata Alberta - Adama Chmielowskiego. Popularna nazwa zgromadzenia albertynki - nawiązuje do zakonnego imienia zalożyciela. Zgromadzenie opiera swoje Konstytucje na pierwotnej regule św. Franciszk z Asyżu.

Wspólzalożycielką Albertynek jest Błogosławiona Siostra Bernardyna Jabłońska (1878-1940). Brat Albert, który zgromadzeniem kierował przez prawie 10 lat, w 1902 r. mianował ją pierwszą przelożoną generalną. S.Bernardyna stała na czele wspólnoty przez 38 lat i odegrała bardzo ważną rolę w procesie powstawania zgromadzenia. Po śmierci Brata Alberta napisała Konstytucję, co zapewniło stabilizację prawną zgromadzeniu. W chwili jej śmierci Albertynki prowadziły 56 placówek i liczyły około 500 sióstr.

Na wzór swego założyciela siostry Albertynki służą najbiedniejszym, bezdomnym i opuszczonym. Terenem posługi sióstr są: przytuliska otwarte dla bezdomnych, kuchnie dla głodnych, domy opieki dla osób starszych i samotnych, domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, domy samotnej matki, świetlice i ochronki dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji, hospicja dla terminalnie chorych, domy księży emerytów.

Siostry początkowo obecne były tylko w Krakowie, później otwierały nowe przytuliska na terenie całej Polski. Najstarszym z zachowanych jest dom przy ul. Krakowskiej 47, dokąd św. Brat Albert przeniósł w 1908 r. główne przytulisko dla kobiet. Zgromadzenie ma 82 placówki, w tym 15 za granicą: w Anglii, Argentynie, Boliwii, Rosji (Syberia), na Słowacji, w Stanach Zjednoczonych, na Ukrainie, w Watykanie i we Włoszech .

Godłem Albertynek jest godło franciszkanskie (na tle krzyża skrzyżowane ręce) uzupełnione symbolem chleba, będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami św. Brata Alberta: Powinno się być dobrym jak chleb.

W Polsce, terytorialnie zgromadzenie jest podzielone na trzy prowincje: krakowska, warszawska i poznańska. Dom generalny mieści się w Krakowie.