Instytucje, z którymi współpracujemy:

 
 • Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • Starostwo Powiatowe w Myszkowie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach
 • Urząd Gminy Poraj
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poraju
 • Gminny Ośrodek Kultury w Poraju
 • Powiatowy Urząd pracy w Myszkowie
 • Parafia Najśw. Serca Jezusa w Poraju
 • Ośrodek Readaptacyjno-Rehabilitacyjny „MONAR”
 • Centrum Wolontariatu "Agape" w Częstochowie
 • Szkoła Podstawowa w Poraju
 • Gimnazjum w Poraju
 • Przedszkole w Poraju
 • Centrum Kształcenia Ustawicznego w Żarkach
 • Firma Szkoleniowa Accicus
 • Fundacja „Orator”
 • Dom Kultury w Zawierciu

Zaprzyjaźnione Domy Pomocy Społecznej:

 
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Częstochowie ul. Wesoła 14
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek, Słupia 91
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Lubaczowie, ul. Kościuszki 139
 • Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Braci Albertynów w Częstochowie ul. Jadwigi 84/86
 • Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie ul. Kontkiewicza 2
 • Dom Pomocy Społecznej w Lelowie ul. Szczekocińska 19