„TY DLA MNIE, JA DLA CIEBIE”

 

Wolontariuszami w Naszym Domu są osoby pracujące, studenci, uczniowie Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Poraju. Kandydaci na wolontariuszy przed przystąpieniem do pracy wolontariackiej są odpowiednio przeszkoleni i specjalistycznie przygotowani do realizowanych przez siebie świadczeń. Wolontariat przede wszystkim koncentruje się na nawiązaniu indywidualnego kontaktu z podopiecznymi placówki. Wolontariusze kilka razy w tygodniu, a w miarę możliwości i częściej, realizują świadczenia wolontarystyczne. Poświęcają swój wolny czas, uwagę - zaspakajając jednocześnie jedną z najważniejszych i bardzo specyficznych potrzeb dla osób przebywających w placówkach - potrzebę „bycia tu i teraz najważniejszą dla wybranej osoby” - w tym wypadku wolontariusza.

TY DLA MNIE, JA DLA CIEBIE TY DLA MNIE, JA DLA CIEBIE TY DLA MNIE, JA DLA CIEBIE

TY DLA MNIE, JA DLA CIEBIE

Nasi wolontariusze aktywizują Mieszkanki do udziału w zabawach, zajęciach integracyjnych. Wspierają w prowadzeniu wybranych zajęć terapeutycznych, pomagają w przygotowywaniu specjalistycznych pomocy dydaktycznych, prowadzą rozgrywki gier planszowych, quizów. Wychodzą na spacery z paniami mającymi trudności z samodzielnym poruszaniem się. Wspierają Mieszkanki w prowadzeniu ich prywatnej korespondencji. Uczestniczą w wydarzeniach kulturalno – oświatowych mających miejsce w placówce i poza nią, zabawach, olimpiadach, ogniskach, konkursach tematycznych dla Mieszkanek, imieninach Mieszkanek. Dodatkowo biorą udział w akcji „sobota z wolontariatem”, pomagają w realizacji Jasełek wystawianych przez zespół RADOŚĆ składający się z Mieszkanek w kinie Bajka w Poraju. Uczestniczą w zabawach integracyjnych z okazji dnia Świętego Brata Alberta, biorą udział w Pieszej Pielgrzymce Świata Osób Słabych z Olsztyna (koło Częstochowy) na Jasną Górę „Chodź z nami na Jasną Górę”.

Od 2007 r. bierzemy z Wolontariuszami udział w Częstochowskiej i Śląskiej Gali Wolontariatu, podczas których Nasi Wolontariusze wielokrotnie zdobywali tytuł „Wolontariusza Roku”.

 

 

Zostań wolontariuszem - czekamy na Ciebie

 

“ Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to kim jest. Nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi. ”

Jan Paweł II

Zapraszamy każdego, kto chce poświęcić swój czas, podzielić się swoimi umiejętnościami i zasobami z mieszkankami naszego Domu. Gwarantujemy profesjonalną pomoc i wsparcie w realizowaniu wolontariatu, dysponujemy Kontraktem Oczekiwań Wolontariusz – Koordynator dla kandydatów na wolontariuszy i Systemem Nagradzania i Wspierania Wolontariuszy. Zapewniamy specjalistyczne szkolenia dotyczące charakterystyki i problematyki pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Oferujemy współpracę z zespołem wykwalifikowanych specjalistów, posiadających ogromne doświadczenia w wykonywanej przez siebie pracy. Chcesz bezinteresownie i bezpłatnie nieść pomoc osobom niepełnosprawnym, skontaktuj się z nami:

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DOROSŁYCH
im. św. Brata Alberta
prowadzony przez Zgromadzenie SS. Albertynek
adres:
42 - 360 Poraj ul. Jasna 6
koordynator d/s wolontariatu - Marta Jagielska
kontakt: pn – pt w godz. 9:00 – 15:00
e-mail: dpsporaj@albertynki.pl
tel. 034/3145018, fax 034/3145316